Wanneer wordt procesfinanciering afgewezen

Niet alle zaken komen bij Legal Funding in aanmerking voor procesfinanciering. U ontvangt, na beoordeling van de door u toegezonden stukken, altijd een duidelijke uitleg van Legal Funding waarom uw zaak, naar inzicht van de experts van Legal Funding, is afgewezen voor procesfinanciering.


Bij de beoordeling van uw aanvraag tot procesfinanciering wordt door Legal Funding o.a. gekeken naar de volgende aspecten:


  • Juridische haalbaarheid
  • Biedt een gedaagde / schuldenaar genoeg verhaal om de claim financieel te "dragen"
  • Valt uw zaak onder het Nederlandse recht
  • Is het dossier van uw zaak compleet
  • Woont de gedaagde / schuldenaar nog in Nederland
  • Is er sprake van strafbare feiten of onwaarheden
  • Is de aanvrager juridisch eigenaar van de ingediende claim


Dit zijn een aantal aspecten waarop uw aanvraag tot procesfinanciering wordt beoordeeld.